W Krakowie mieszka ponad 700 tysięcy osób, a bezrobocie wynosi jedynie 2,7%. Jest to jeden z najlepszych wyników w Polsce. Nie może nas zatem dziwić fakt, że dobry pracownik jest w tym mieście na wagę złota. To, co jednak jest charakterystyczne dla krakowskiego rynku pracy, to duża ilość ofert pracy skierowanych do księgowych. Dlaczego tak się dzieje? Głównym powodem jest duża ilość center usług wspólnych o profilu finansowo-księgowym. W samym Krakowie ośrodków SSC jest ponad 195, a miasto to jest liderem pod względem tego typu zatrudnienia w skali ogólnopolskiej. Według raportu Stowarzyszenia ASPIRE Headcount Tracker w styczniu 2018 liczba osób zatrudnionych w sektorze usług wspólnych w Krakowie wyniosła 69 000 osób. W styczniu 2019 liczba ta ma się zwiększyć o kolejne 10,6%! Dużą część tego obszaru stanowią właśnie stanowiska księgowe.

Deficyt księgowych w Krakowie  – dlaczego?

Duża liczba ofert skierowanych do księgowych w Krakowie jest fenomenem na skalę kraju – co powoduje, że księgowi są tam tak pożądaną grupą zawodową? Postanowiliśmy przyjrzeć się temu bliżej. O opinię na ten temat poprosiliśmy naszą koleżankę z zespołu – Natalię Skocz: „Na rynku pracy, szczególnie w Małopolsce, już od dłuższego czasu można zauważyć spore zapotrzebowanie na pracowników z obszaru księgowości. Stan ten możemy zaobserwować chociażby przeglądając rozmaite oferty pracy lub analizując najnowszą edycję badania Barometr zawodów, która jasno pokazuje, że pracownik ds. rachunkowości i księgowości to zawód deficytowy. Wpływ na to może mieć wiele czynników, jednak w przypadku księgowego najczęściej chodzi o brak wymaganych umiejętności (często niezbędna jest znajomość języka obcego, np. niemieckiego) lub niewystarczające doświadczenie (organizacje preferują pracowników, którzy dobrze znają specyfikę pracy i branży).”. Mając na uwadze te informacje, możemy powiedzieć, że powodem deficytu księgowych w Krakowie są między innymi wysokie oczekiwania pracodawców co do potencjalnych kandydatów.

Cechy charakterystyczne księgowych z Krakowa

Aby bliżej przyjrzeć się tematowi zapotrzebowania na księgowych w Krakowie w roku 2018, przebadaliśmy 86 firm z województwa małopolskiego. Firmy te zatrudniają księgowych wyspecjalizowanych w obsłudze konkretnego procesu (księga główna, należności, zobowiązania), ale również specjalistów zajmujących się księgowością ogólną. Największy odsetek przebadanych osób stanowili księgowi księgi głównej. Jakie są cechy charakterystyczne tych osób? W większości mogą pochwalić się oni wykształceniem wyższym. Dodatkowo znają przynajmniej jeden język obcy i przeważnie mają doświadczenie od 2 do 4 lat lub 0,5 do 1,5 roku. Są więc to najczęściej osoby wykształcone, które nie mają dużego doświadczenia zawodowego.

Wzrost wynagrodzenia naturalną konsekwencją deficytu

Duży deficyt pracowników z obszaru księgowości na rynku krakowskim skutkuje sporą konkurencją firm o specjalistów z tego obszaru. Dodatkowo przewidywany jest ciągły wzrost zatrudnienia w księgowości w obszarze SSC. Te dwa czynniki w bezpośredni sposób przekłada się na zwiększenie poziomu wynagrodzeń tej grupy zawodowej. Wynagrodzenie księgowych sukcesywnie więc rośnie. Mediana wynagrodzenia całkowitego brutto dla księgowego księgi głównej w 2018 roku wyniosła 6336 PLN. Biorąc pod uwagę koniunkturę na rynku pracy, pensja ta na pewno będzie jeszcze bardziej rosnąć.

Czy warto zostać księgowym?

Stojąc przed wyborem swojej ścieżki zawodowej, warto zainteresować się księgowością. Aby zacząć swoją karierę w SSC nie trzeba mieć doświadczenia w tym obszarze – wystarczą podstawy rachunkowości (zdobyte np. na studiach) oraz znajomość języka obcego. Szczególnie ta druga umiejętność jest bardzo pożądana przez pracodawców. Większość firmach SSC realizuje projekty dla zagranicznych klientów, dlatego znajomość angielskiego to podstawa. Chcąc zwiększyć swoje możliwości na zatrudnienie, warto poświęcić czas na naukę innych języków – szczególnie pożądane są niemiecki i francuski, jednak bardziej niszowe języki (np. szwedzki, chorwacki, chiński) również coraz bardziej zyskują na wartości. Biorąc pod uwagę duże zapotrzebowanie rynku na księgowych, wybór tej drogi zawodowej wydaje się być interesującą alternatywą dla młodych ludzi stojących u progu swojej kariery.