Nieważne w jakiej sytuacji i w jakiej dziedzinie życia – w grze zespołowej potrzebny jest lider, który poprowadzi drużynę. Dobrze obrazuje to przykład pracy projektowej w dziale IT. Idąc krok dalej, można stwierdzić, że tego typu praca zespołowa ma wiele wspólnych cech z klubem piłkarskim.