Według Rocznika Statystycznego Pracy 2012 pracownicy fizyczni stanowili 15% pracujących osób w Polsce. Jest to łączy odsetek kategorii zawodów: robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych.

Kto nie lubi wykresów? Są kolorowe, urozmaicają opracowanie, stanowią atrakcyjną formę prezentacji danych i dają odpocząć spojrzeniu od szeregów liczb, czy krzyżówek kolumn i wierszy tabeli.