W drugiej połowie 2014 roku podwyżki płac będę maiły 3 razy mniejszy zasięg niż w pierwszym półroczu. Jak wynika z ostatniej analizy podwyżek Advisory Group TEST Human Resources, 25% przedsiębiorstw przyznających podwyżki w tym roku, planuje je w miesiącach od lipca do grudnia.