Sytuacja gospodarcza w Polsce zdaje się utrzymywać na stabilnym, dobrym poziomie. Wzrasta średnie wynagrodzenie oraz PKB. Maleje natomiast bezrobocie i poziom ubóstwa. Duża skala daje nam ogólne pojęcie o sytuacji w kraju, jednak uniemożliwia zobaczenie, jakie warunki panują w poszczególnych regionach. Jesteśmy tego ciekawi, dlatego w naszych badaniach analizujemy również sytuacje w poszczególnych obszarach Polski. Regularnie spotykamy się też z lokalnymi firmami, tak by poznać ich perspektywę na temat rynku pracy i koniunktury gospodarczej w ich rejonie. Tym razem postanowiliśmy przyjrzeć się województwu łódzkiemu.

Spotkanie z lokalnymi przedstawicielami HR-u

Chcąc porozmawiać o tematach najbardziej palących dla pracowników działów personalnych w województwie łódzkim, zorganizowaliśmy spotkanie w siedzibie firmy Jti Polska sp. z o.o., które odbyło się 17.09.2019 roku. Frekwencja nam dopisała – w dyskusji brało udział 30 osób  pochodzących z różnych organizacji. Podczas wydarzenia poruszyliśmy temat wyzwań, jakie stoją przed działem HR oraz omówiliśmy aktualną sytuację panującą na rynku pracy w regionie łódzkim. Chcąc odpowiedzieć na zgłaszane potrzeby, zaproponowana została idea stworzenia lokalnego klubu HR. Nie mogliśmy również nie skorzystać z okazji i nie zwiedzić siedziby naszego gospodarza.

Dane prezentowane na spotkaniu

Na spotkaniu w siedzibie firmy Jti Polska sp. z o.o. zaprezentowaliśmy również zebrane przez nas dane o łódzkim rynku pracy. Zawarte są one w naszym Łódzkim Raporcie Płacowym, którego najnowsza edycja ukazała się w lipcu i zawiera analizy na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio z działów personalnych 56 firm (wśród nich: Animex Foods, Cooper Standard, Frito Lay Poland, Hutchinson Poland, IKEA Industry, Vandemoortele Polska).

Początkiem dyskusji o sytuacji gospodarczej w rejonie, były dane prezentujące średnie wynagrodzenia na wybranych ścieżkach w woj. łódzkim:

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Na pierwszy rzut oka kwoty wydają się być więcej niż satysfakcjonujące. Nawet średnia miesięczna płaca całkowita (czyli podstawa i wszystkie dodatki) na stanowisku robotnika, wynosi aż o 1465 PLN więcej, niż najniższa krajowa. Czy jednak rzeczywiście wynagrodzenia te są wysokie? Aby to określić, potrzebujemy danych, do którym będziemy mogli się odnieść. Z tego względu poniżej prezentujemy porównanie wynagrodzeń na przykładowych poziomach zarządzania w regionie łódzkim do rynku ogólnopolskiego.

Źródło: Raport Płacowy manaHR

Na podanym wykresie możemy zobaczyć, że płace w województwie łódzkim są zbliżone do średniej ogólnopolskiej. Najlepiej pod tym względem wypada stanowisko kierownicze, najgorzej brygadzista. Mimo zbliżonego poziomu do średniej wszystkie wynagrodzenia są jednak od niej niższe. Oznacza to, że istnieją regiony, w którym wynagrodzenia są dużo lepsze, jak i takie gdzie sytuacja przedstawia się gorzej. Możemy powiedzieć, że łódzkie plasuje się w połowie stawki.

Czemu wynagrodzenia w województwie łódzkim są niższe od średniej krajowej?

Województwo łódzkie to tak naprawdę dwa główne ośrodki przemysłowe – gospodarka kręci się więc wokół stolicy tego regionu oraz wokół Piotrkowsko-Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego. O ile w tych obszarach poziom wynagrodzenia znajduje się w okolicy średniej krajowej (lub ją przewyższa), o tyle w innych rejonach sytuacja tak nie wygląda. Poziom bezrobocia w łódzkim również jest wyższy, niż średnia krajowa – wynosi on 5,6%, kiedy w Polsce jest to 5,3% (dane z czerwca 2019, GUS). Niska konkurencja na rynku pracy oraz brak dużej ilości przedsiębiorstw może być więc jednym z powodów niższej płacy niż średnia krajowa. Mamy nadzieję, że podczas naszych spotkań z lokalnymi przedstawicielami branży HR z tego regionu, będziemy w stanie zastanowić się nad specyfiką tego obszaru i nad rozwiązaniami, które poprawiłyby sytuację.