Poznań to jedno z większych miast naszego kraju – ósme pod względem powierzchni oraz piąte pod względem liczby ludności. W 2020 roku mieszkało tam ponad 500 tysięcy osób! Jego strategiczne położenie – pomiędzy Warszawą a Berlinem – stanowi atrakcyjne miejsce do inwestycji dla wielu przedsiębiorstw. W Poznaniu również i bezrobocie jest na najniższym poziomie w Polsce. Pod koniec 2022 roku wynosiło jedynie 1,4%! Oznacza to między innymi, że konkurencja walcząca o pracownika jest tam znaczna.

Dlaczego stworzyliśmy Raport dla Poznania i okolic?

Od wielu już lat wydajemy Raporty Płacowe, które prezentują dane dotyczące średnich wynagrodzeń. W naszej ofercie można znaleźć Raport ogólnokrajowy, a także Raporty obejmujące określone branże, regiony i mikroregiony. Ma to na celu jak najdokładniejsze dobranie danych, które następnie nasi Klienci wykorzystują do swoich analiz. Nie inaczej jest z Poznaniem – tutaj również zdecydowaliśmy się stworzyć zestawienie przeznaczone dla tego obszaru. Dlaczego?

Poszczególne regiony w obrębie jednego województwa mogą się mocno różnić pod względem gospodarczym. W dużych miastach często skupiona jest większa część biznesu, a w małych miasteczkach lub wsiach sytuacja może być diametralnie inna. Co za tym idzie – inne będą również wynagrodzenia, jakie są tam oferowane. Warto więc w takich momentach sięgać po Raporty mikroregionalne. W przypadku Poznania zauważyliśmy, że z reguły płaci lepiej niż województwo wielkopolskie jako całość. Szczególnie dotyczy to stanowisk z obszaru produkcji i utrzymania ruchu (pracownicy fizyczni i specjaliści), logistyki, jakości, obsługi klienta lub sprzedaży. Jeśli więc przy tworzeniu naszej polityki płacowej sięgnęlibyśmy po analizę dla całego regionu – moglibyśmy ustalić wynagrodzenia na zbyt niskim poziomie. Skutkowałoby to demotywacją pracowników, wysoką rotacją oraz trudnością w zatrudnieniu nowych osób.

Czy wynagrodzenia się różnią?

Dane do naszego Raportu pochodzą z działów personalnych Uczestników badania (w tym przypadku było ich 75). Oznacza to, że odpowiadają one rzeczywistym kwotom wynagrodzenia, jakie otrzymują pracownicy. Na ich podstawie stworzyliśmy rozkład płac dla 94 unikalnych stanowisk w Poznaniu i okolicach. Swoimi danymi podzieliły się z nami m.in. takie przedsiębiorstwa jak: Volkswagen, GLS, Good Food, GEFCO Polska. Spójrzmy jednak na wykres poniżej, by przekonać się, czy rzeczywiście występuje różnica w płacy pomiędzy Poznaniem a resztą województwa.

Jak możemy zauważyć na słupkach powyżej, różnice są widoczne gołym okiem. W przypadku Lidera ds. logistyki mówimy tutaj o ponad 400 PLN brutto. Dla stanowiska Brygadzisty różnica to ponad 300 PLN brutto na korzyść Poznania i okolic. Widzimy więc, że bazując na Raporcie dla całego województwa wielkopolskiego, moglibyśmy mieć niedopłaconą kadrę.

Nasz najnowszy Raport dla Poznania i okolic jest więc ciekawą propozycją dla firm z tego miasta, by stworzyć przemyślaną politykę płac. Również organizacje z całego województwa, które np. pozyskują z Poznania pracowników (lub na rzecz Poznania ich tracą), powinny zapoznać się z wynikami naszej analizy, aby wiedzieć, co oferuje konkurencja.

Jeśli temat wydaje się ciekawy, zachęcamy do kontaktu z opiekunem tego regionu:

Mateusz Kozik

+48 508 776 289

[email protected]