Tag

wynagrodzenia w produkcji

Browsing

Podobnie jak ludzki organizm źle znosi dłuższe momenty przestoju (braku aktywności fizycznej), tak samo cierpi zakład produkcyjny, w którym jakaś część składowa parku maszynowego odmówiła posłuszeństwa. Dlatego tak ważne jest, zarówno w przypadku ludzi jak i przedsiębiorstwa, by utrzymywać dobrą kondycję pozostając w ruchu.

Pracownik liniowy od polityka różni się tym, że pierwszy pracuje przy taśmie przez większość czasu, a drugi może się na niej znaleźć tylko niekiedy. Ich cechą wspólną natomiast jest to, że przeciętny czas zatrudnienia na stanowisku w danej organizacji w jednym i drugim przypadku wynosi 4 lata, czyli około jedną kadencję.

Według Rocznika Statystycznego Pracy 2012 pracownicy fizyczni stanowili 15% pracujących osób w Polsce. Jest to łączy odsetek kategorii zawodów: robotników przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz pracowników przy pracach prostych.