Category

Porady

Category

Raporty płacowe przygotowane przez specjalistyczne firmy są niezwykle użyteczne dla organizacji. Pozwalają one na porównanie oferowanych wynagrodzeń ze średnią rynkową. Dzięki temu natomiast możliwe jest zidentyfikowanie niedopłacanych i nadpłacanych pracowników. Kolejnym ich plusem jest możliwość zaplanowania podwyżek oraz stworzenie przemyślanej i dobrej strategii wynagrodzeń. Nim jednak firma przystąpi do udział w badaniu wynagrodzeń, musi przejść proces mapowania stanowisk.

Raporty płacowe możemy podzielić na dwa podstawowe typy – przygotowywane przez firmy rekruterskie oraz przez przedsiębiorstwa specjalistyczne. Te pierwsze są tworzone na podstawie oczekiwań kandydatów oraz widełek wynagrodzeń proponowanych przez firmy poszukujące pracowników. W związku z tym dane, które się tam znajdują, często są zawyżone w stosunku do rzeczywistych.

Wysokość wynagrodzenia to jeden z najczęściej wymienianych powodów odejścia z pracy – według przeprowadzonego przez nas w tym roku badania fluktuacji jest to druga najczęstsza znana firmie przyczyna złożenia wypowiedzenia. Co ciekawe możemy powiedzieć, że jest to główny powód odejścia bezpośrednio związany z działaniami pracodawcy. Więcej osób wskazuje bowiem jedynie motywy osobiste.