Popyt na znajomość języków obcych w branży SSC/BPO jest ogromny. Sektor ten opiera swoją działalność na dostarczaniu usług klientom międzynarodowym, wobec czego musi zatrudniać pracowników, którzy potrafią porozumiewać się z klientem w ich ojczystym języku. Tymczasem na rynku istnieje ograniczona liczba ludzi posiadających takie kompetencje. Aby więc być w stanie pozyskiwać najlepszych, przedsiębiorstwa muszą oferować konkurencyjne wynagrodzenie. Najlepszym sposobem, by dowiedzieć się, jak przedstawiają się stawki rynkowe, jest skorzystanie z raportu płacowego.

Idąc za potrzebami naszych Klientów, opublikowaliśmy analizę „Języki obce, a wynagrodzenia w SSC/BPO”, która zawiera dane pochodzące z działów personalnych aż 40 firm (wśród nich: Alexander Mann Solutions Poland, Capita Polska, Heineken Global Shared Services, QVC Poland Global Services, Upm-Kymmene). Dzięki temu informacje w niej zawarte dobrze odzwierciedlają rzeczywistość.

Spotkanie w siedzibie firmy Aon

Zwieńczeniem naszego badania było spotkanie w gronie ekspertów z działów HR, w którym wzięło udział 38 osób z 21 firm. Podsumowaliśmy oraz przedyskutowaliśmy wyniki naszej analizy związanej z  zależnościami pomiędzy wysokością płacy a znajomością języków w branży usług wspólnych, a także wymieniliśmy się doświadczeniami, radami i obawami. Dla Uczestników przeprowadzony został również warsztat „Dodatek, czy zasadnicze?”, gdzie zastanawialiśmy się, w jaki sposób najlepiej wynagradzać pracowników za znajomość języków obcych. Następnie dyskutowaliśmy, czy powinno się różnicować płace za konkretne języki oraz wymieniliśmy się doświadczeniami związanymi z relokacją osób z różnych krajów świata.

Punktem, który obowiązkowo zawsze musi się znaleźć na naszych spotkaniach, jest zwiedzanie biura naszego gospodarza. Tym razem była to firma Aon – podczas wycieczki dyskutowaliśmy na temat nowoczesnej przestrzeni biurowej – jej wyzwań oraz korzyści, które dostarcza, a także o tym, jak otoczenie wpływa na jakość pracy, za przykład obierając zakład naszych gospodarzy.

W jaki sposób firmy płacą za znajomość języków?

Na spotkaniu przeprowadziliśmy warsztat na temat formy wynagrodzenia za znajomość języków obcych. Postanowiliśmy przyjrzeć się, jak do tego tematu podchodzą inne firmy. Zadaliśmy więc organizacjom pytanie: „W jakiej postaci wypłacane jest u Państwa w firmie wynagrodzenie za język obcy?”.

Źródło: Opracowanie własne manaHR, n 32 ankiety z 40 firm

Dodatek do wynagrodzenia ma często formę motywującą – pytanie jednak, czy w firmach, do których zatrudnianie są osoby ze znajomością konkretnych języków, funkcja taka może być spełniona? Wiele firm twierdzi, że nie – większość (aż 53%) przebadanych przez nas organizacji decyduje się więc wynagradzać pracowników za znajomość języka obcego w formie płacy zasadniczej. Jedynie 30% organizacji decyduje się na formę dodatku do wynagrodzenia, a 17% stosuje model mieszany.

Czy w przyszłości utrzyma się popyt na języki?

Znając biegle język obcy inny niż angielski, z łatwością można obecnie znaleźć dobrze płatną pracę. Tymczasem coraz większy rozwój nowoczesnych technologii karze nam się zastanowić, czy sytuacja będzie zawsze tak wyglądać. Już teraz dostępne są elektroniczne tłumacze, które pozwalają nam komunikować się z ludźmi, z drugiego końca świata. Przyszłość może przynieść jeszcze większe wynalazki, które sprawią, że nie będziemy musieli uczyć się języków obcych. W takim przypadku zapotrzebowanie na pracowników znających konkretny język może zostać zminimalizowany do zera. Biorąc to pod uwagę, swoją karierę warto oprzeć nie tylko na umiejętnościach językowych, lecz również na innych kompetencjach, na których popyt nie zostanie ograniczony przez nowoczesne technologie.