Od kilku lat żyjemy w czasach ciągle rozwijającej się gospodarki. Tak jak wzrasta PKB, wzrastają też zarobki. W ciągu 8 lat średnie zarobki powiększyły się aż o 1560 PLN brutto (dane GUS). Do tego należy wspomnieć o niedoborze pracowników na rynku, przez co aby zatrudnić dobrego człowieka, firmy muszą oferować wynagrodzenie większe niż konkurencja. Nie dziwi więc fakt, że co roku znacząca większość przedsiębiorstw przyznaje odczuwalne dla zatrudnionych podwyżki.

Ciężki proces planowania podwyżek na 2020 rok

Zazwyczaj w listopadzie/grudniu znany jest już budżet na kolejny rok, który zawiera kwotę przeznaczoną na podwyżki. W tym roku jednak wygląda to inaczej niż w poprzednich latach. Opowiada o tym Maciej Ważny, nasz Project Manager i opiekun woj. mazowieckiego: „Temat podwyżek na rok 2020 jest niezwykle popularny w środowisku HR managerów. Kwestia ta jest trudna, ponieważ w ostatnich miesiącach pojawiło się sporo informacji o zmianach, które planuje wprowadzić polski rząd. Ze względu na to, wiele firm nie podjęło jeszcze decyzji, jakie zmiany wprowadzą w przyszłym roku. Ci, którym się to udało, deklarują przyznać najwyższe podwyżki brygadzistom (5,6%) oraz robotnikom (5,3%) – są to dane ogólnopolskie”.

O jakich zmianach, które planuje wprowadzić rząd, wspomina Maciek? Przede wszystkim zapowiedziana w pierwszej połowie roku pensja minimalna na 2020 rok miała wynieść 2450 PLN brutto. Tymczasem będzie ona wyższa i wynosić ma 2600 PLN brutto. Tak nagłe zmiany sprawiają, że wiele firm, które w budżecie uwzględniło już starą kwotę, musi ponownie wracać do wyliczeń.

Również wprowadzenie PPK utrudnia zaplanowanie budżetu na przyszły rok. Firmy muszą ze swojej strony wpłacać 1,5% wynagrodzenia na konto emerytalne pracowników. Wiele organizacji nie wie jeszcze, ile realnie wyniosą koszty tym spowodowane, jako że nie są w stanie przewidzieć, jak wielu pracowników zdecyduje się pozostać w programie.

Poziom podwyżek w województwie mazowieckim

Aby zastanowić się dogłębniej nad podwyżkami planowanymi na przyszły rok, postanowiliśmy przyjrzeć się województwu mazowieckiemu. Średnie podwyżki na przestrzeni lat prezentują się następująco:

Źródło: Analiza podwyżek manaHR

Jak możemy zauważyć, wzrost od 2016 jest stały i zachowany na średnim poziomie 4,62% rocznie. Biorąc pod uwagę średnią inflację 1% (dane od 2016 roku, źródło GUS), możemy mówić o realnym wzroście wynagrodzenia na poziomie 3,62%. Najwyższy średni procent podwyżek zanotowaliśmy w bieżącym roku – wyniósł on aż 5,4%. Zaplanowany wzrost na kolejny rok ma być jednym niższy i wynieść ma jedynie 4,7%.

Dane te mogą ciągle ulec zmianie, jako że wzrost płacy minimalnej będzie większy, niż wcześniej zakładany. Pojawia się pytanie, czy jej podwyższenie przełoży się również na większe podwyżki dla pozostałych pracowników? Teoretycznie powinien – brak takiego działania może budzić niezadowolenie reszty osób. Trzeba jednak zadać sobie pytanie, czy organizacje mają pieniądze, by wszystkim pracownikom podwyższyć wynagrodzenia tak znacząco, jak wzrasta płaca minimalna? Może się okazać, że aby zapewnić ustawowe wynagrodzenie, firmy będą musiały obniżyć spodziewane podwyżki dla pozostałych pracowników. W takim przypadku średni procent podwyżki w województwie mazowieckim może się obniżyć.

Podwyżki w Polsce, a na Mazowszu

Województwo mazowieckie jest regionem, w którym główną osią napędu jest Warszawa i jej okolice. Płace na tym obszarze oraz konkurencja o pracownika jest największa w Polsce. Analizując więc poziom podwyżek w tym województwie, musimy mieć na uwadze, że mogą one być inne niż w pozostałych regionach kraju. Więcej danych nt wartości podwyżek udzielonych w 2019 i planowanych na 2019 prezentujemy w Analizie Podwyżek, wydanej w drugiej połowie października tego roku. Zawiera ona m.in. dane dla poszczególnych regionów, mikroregionów (czyli bardzo precyzyjne dane dla miast takich jak Grodzisk Mazowiecki, Legnica, Wałbrzych, Tychy, Gliwice, Bielsko Biała, Dąbrowa Górnicza czy Tomaszów Mazowiecki), a także wartości podwyżek dla konkretnych sektorów i branż.

Analiza Podwyżek dostępna jest w ramach naszych Raportów Płacowych, można ją również kupić jako osobny produkt. Więcej informacji na ten temat: [email protected] tel. 885 300 029