W październiku wydaliśmy kolejną edycję naszych Raportów Płacowych. W badaniu wzięło udział 761 firm, a swoje wyniki oparliśmy na 271 tysięcy próbek. Poza Raportem Ogólnopolskim przygotowaliśmy również Raporty Regionalne, dzięki którym nasi klienci otrzymują informacje, które w najbardziej dokładny sposób odpowiadają na ich potrzeby.

Jedna z naszych analiz dotyczyła Grodziska Mazowieckiego. Dla tego też regionu i jego okolic przygotowaliśmy osobny Raport Płacowy. Zebraliśmy w nim dane z 49 firm (wśród nich: Danfoss Poland, Doehler Polska, Electrolux Poland, Frito Lay Poland, Katcon Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland Mars Polska, Toyota Material Handling). Kolejny raz odwiedziliśmy ten region i mieliśmy ogromną przyjemność aby zobaczyć się z lokalną społecznością osób związanych z HRem.

HR-owe wydarzenie w Grodzisku Mazowieckim

Zorganizowane przez nas spotkanie odbyło się 14 listopada. Gospodarzem była firma Doehler, dzięki czemu Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tym przedsiębiorstwem oraz z działalnością zakładu. Wydarzenie spotkało się z dużym zainteresowaniem – wzięło w nim udział ponad 40 osób!

Na dobry początek członkowie naszego zespołu zaprezentowali dane pochodzące ze stworzonego przez nas Raportu Płacowego na temat wynagrodzeń i podwyżek. Omówiliśmy również wyniki pochodzące z naszego badania analizy fluktuacji i absencji w roku 2018. Zależało nam, by pokazać praktyczną stronę radzenia sobie z tymi wyzwaniami, z tego też powodu firmy L’Oreal oraz Keter podzieliły się z Uczestnikami swoimi dobrymi praktykami oraz omówiły case study.

Absencja chorobowa, a absencja ciążowa/wychowawcza

Kontynuując temat absencji i fluktuacji, który dominował na naszym spotkaniu w siedzibie firmy Doehler, postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu obszarowi. Opierając się na zebranych i przeanalizowanych przez nas danych, chcemy się zastanowić, jaki jest stosunek absencji ciążowej/wychowawczej do absencji ogólnej na różnych poziomach stanowisk.

Źródło: Analiza Fluktuacji i Absencji w roku 2018 manaHR

Na zaprezentowanym powyżej diagramie jasno rzuca się w oczy fakt, że absencja chorobowa dla pracowników blue collar jest najwyższa w całym zestawieniu. Różnica pomiędzy nią a wskaźnikiem dla pracowników white collar wynosi aż 2,8 punktu procentowego i 4,5 punktu procentowego w porównaniu do managementu. Ciekawie wypada również poziom absencji bez tej spowodowanej ciążą lub urlopem wychowawczym. Okazuje się bowiem, że dla pracowników fizycznych wynosi ona 6,3%. Szybkie obliczenia pokażą nam, że ten rodzaj absencji stanowi aż 69% całości zwolnień chorobowych dla pracowników blue collar. Proporcje dla white collar tymczasem wynoszą 48%, a dla managementu 60% (pamiętajmy jednak, że odsetek kobiet na stanowiskach managerskich nie jest wysoki).

Patrząc na te dane, nasuwa nam się wniosek, iż pracownicy fizyczni częściej chorują – możliwe, że spowodowane jest to cięższymi warunkami pracy. Musimy być jednak realistami – w tej branży często spotyka się fałszywe L4 – pracownik naprawdę nie jest chory, lecz by nie pracować a otrzymywać wynagrodzenie dostarcza pracodawcy zwolnienie chorobowe. Zjawisko to jest znikome na poziomie managerskim i u pracowników white collar. Tymczasem dla działów HR firm zatrudniających osoby wykonujące prace fizyczną  bywa, że stanowi ono duży i palący problem.

Problemy HR-u w Grodzisku Mazowieckim

Grodzisk Mazowiecki skupia w swoim regiony głównie firmy zatrudniające pracowników blue collar. Z tego też powodu dla lokalnej społeczności HR wyzwania związane z fluktuacją i absencją są ważne i aktualne. Analiza kluczowych wskaźników HR, która zawiera również wyniki badania ankietowego prezentujące dobre praktyki rynkowe, pozwala działom personalnym na stworzenie takiej polityki płacowej, by z jednej strony przeciwdziałać zbyt wysokiej absencji, jak i ograniczać dużą fluktuację, dzięki wskazaniu rozwiązań umożliwiających zatrzymanie w swoich murach najlepszych pracowników.