Tag

badanie

Browsing

Kolejna edycja naszego badania wynagrodzeń została zakończona! Z kwartału na kwartał notujemy coraz większą frekwencję Uczestników – tym razem było to aż 761 firm (w tym 63 nowych organizacji)! Jest to o 41 przedsiębiorstw więcej niż podczas poprzedniej, lipcowej edycji. Swoje analizy oparliśmy aż o 271 tysięcy próbek! Tak duża grupa badanych pozwoliła nam na dostarczenie sprawdzonych i rzeczywistych informacji na temat poziomu wynagrodzeń w Polsce.

Na rynku istnieją dwa główne typy raportów płacowych – tworzone przez agencje rekrutacyjne i przez wyspecjalizowane w tym firmy. Te pierwsze oparte są na oczekiwaniach kandydatów – wobec tego średnie wynagrodzenie w nich podane jest wyższe niż rzeczywiste. Drugi typ raportów oparty jest na danych zbieranych bezpośrednio od działów personalnych Uczestników badania. Jesteśmy firmą, która od lat dostarcza swoim Klientom ten drugi typ raportu. Chcielibyśmy dziś odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób zbieramy i obrabiamy dane, aby tworzyć nasze raporty.

Od wielu lat przygotowujemy raporty płacowe, w których to nasi Klienci mogą znaleźć najświeższe dane o średnich zarobkach obowiązujących na rynku. Informacje te później wykorzystują oni w wielu procesach niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania firmy – np. podczas rekrutacji lub tworzenia polityki wynagrodzeń.

Aby efektownie skorzystać z przygotowywanych przez nas raportów, konieczny jest przejście przez proces mapowania stanowisk.

Kilka razy w roku publikujemy gotowe raporty na temat poziomu wynagrodzeń obowiązujących na rynku. Dane, na których opieramy raport, zbieramy bezpośrednio z działów personalnych Uczestników badania. Przygotowane przez nas raporty są więc oparte o realne wynagrodzenia pochodzące z dużej grupy organizacji. Dzięki wykorzystaniu informacji zawartych w raportach nasi Klienci przygotowują spójną strategię płacową w swoich przedsiębiorstwach.

Przeprowadzenie porównania obowiązujących w Twojej organizacji zarobków ze średnią rynkową pozwoli Ci określić, czy Twoi pracownicy są sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę. To z kolei umożliwi Ci stworzenie przemyślanej strategii wynagrodzeń. Jeśli prowadzisz rekrutację, sprawdzenie jakie są średnie płace na danym stanowisku, jest podstawą do ustalenia atrakcyjnych dla kandydata (i dla Twojej firmy) widełek płacowych.