Category

Fluktuacja i absencja

Category

W 2017 roku przeprowadziliśmy pilotażowe badanie fluktuacji i absencji na Dolnym Śląsku. Projekt powstał z inicjatywy HR Managerów i zawierał analizę tych dwóch kluczowych wskaźników HR w wielu ciekawych ujęciach. Pilotaż przeprowadzony łącznie z 51 firmami okazał się być sukcesem! Dlatego zdecydowaliśmy, że w 2018 roku rozszerzymy to badanie na całą Polskę!

Rekrutacja, zapobieganie fluktuacji, podwyżki – to najczęstsze wyzwania, z jakimi borykają się pracodawcy. Czy to jednak koniec tej “czarnej listy”? Niestety nie! Nawet, jeśli w zespole panuje bowiem pozorny spokój, nikt nie odchodzi i nikt nie domaga się wyższego wynagrodzenia, to musimy mieć przysłowiowe oczy dookoła głowy. Jednym z rzadziej wymienianych, ale równie trudnych wyzwań, jest konieczność radzenia sobie z nadmierną absencją pracowników. Gdy podwładny zbyt często opuszcza dni pracy, w głowie powinna zapalić się nam czerwona lampka. Zanim zdecydujemy się jednak na ewentualne sankcje, koniecznie sprawdźmy, co stoi za tymi nieobecnościami. Jak się okazuje, przyczyn absencji może być całkiem sporo.

Mówi się, że jeśli absencja pracowników jest na poziomie wyższym niż ok. 6,5%, to prawdopodobnie w firmie źle się dzieje. Oczywiście “normalny” wskaźnik absencji jest zmienny i zależy od specyfiki danej branży, regionu czy nawet firmy samej w sobie. Dla pracodawcy zawsze jednak najbardziej niepokojąca jest sytuacja, kiedy pracownicy biorą zbyt dużo zwolnień chorobowych. Zachodzi wtedy podejrzenie, że to nie choroba jest przyczyną nieobecności w miejscu pracy. Zgodnie z potrzebami naszych Klientów, postanowiliśmy przebadać temat absencji pracowników na przykładzie firm produkcyjnych z Dolnego Śląska.

Województwo dolnośląskie charakteryzuje się niskim bezrobociem i dużą liczbą publikowanych ofert pracy. Funkcjonuje rynek pracownika, czyli sytuacja w której ofert pracy jest więcej niż osób, które mogą ją wykonywać. Pociąga to za sobą wiele konsekwencji – szybko rosnące oczekiwania płacowe, bardziej dynamiczny wzrost wynagrodzeń i często w efekcie – zwiększoną rotację.

Fluktuacja pracowników to temat, który nie od dziś spędza sen z powiek pracodawcom i specjalistom z działów HR. Problem ten dotyczy obecnie całej Polski, ale szczególnie odczuwają to przedsiębiorcy z regionów, gdzie dominują firmy produkcyjne. Jednym z nich jest Dolny Śląsk – obszar, który kiedyś kojarzony był głównie z górnictwem, a obecnie przechodzi fazę intensywnego rozwoju gospodarczego.