Lipiec jest dla wielu miesiącem rozpoczynającym sezon wakacyjny, dla innych wręcz przeciwnie –czasem pracy sezonowej. W roku kalendarzowym lipiec jest miesiącem rozpoczynającym III kwartał a w roku płacowym – trzecim co do częstości miesiącem przyznawania podwyżek (na podstawie Analizy podwyżek Wiosna 2014 Advisory Group TEST Human Resources).

Pracownik liniowy od polityka różni się tym, że pierwszy pracuje przy taśmie przez większość czasu, a drugi może się na niej znaleźć tylko niekiedy. Ich cechą wspólną natomiast jest to, że przeciętny czas zatrudnienia na stanowisku w danej organizacji w jednym i drugim przypadku wynosi 4 lata, czyli około jedną kadencję.